FORGOT YOUR DETAILS?

Disclaimer

Dealerteam verleent u hierbij toegang tot de website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Dealerteam behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Dealerteam spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Dealerteam. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Dealerteam nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteurs- en beeldrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dealerteam en haar licentiegevers. De samensteller van de website gebruikt voornamelijk eigen beeldmateriaal. Waar gebruik is gemaakt van beeldmateriaal van derden heeft Dealerteam getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat fotomateriaal niet voor publiek gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Nadere informatie: Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen. Met voorbehoud van alle rechten.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

TOP